Antitrust and competition law

Діяльність українських та іноземних компаній повинна відповідати нормам конкурентного законодавства та вимогам Антимонопольного комітету України. Законодавство України зобов’язує підприємців в процесі створення юридичних осіб отримати попередній висновок або дозвіл Антимонопольного комітету України.

Corporate Law

Корпоративне право є основою ведення будь-якого бізнесу і представляє собою галузь права, що регулює правовий статус суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, порядок їх створення, перетворення, управління та ліквідації, а також відносини, що виникають між ними.

Land Law

Земельне право – це одна з найбільш інвестиційно привабливих практик ринку, яка ніколи не залишається без уваги контролюючих органів та конкурентів. Без сумніву, практика надання послуг в сфері земельних питань є надзвичайно важливою, так як земельні питання виникають в різних сферах бізнесу.

Legal Outsourcing

Аутсорсинг (англ. – outsourcing) – передача фірмою своїх завдань або процесів для виконання іншому виконавцю. Юридичний аутсорсинг включає в себе комплекс послуг щодо ведення справ підприємства, починаючи від консультацій, закінчуючи введенням угод. Швидка і дешева альтернатива штатним юристам.

Legal Services for Individuals

Юридична компанія «ePravo» надає професійні консультації не лише юридичним особам, а й тим, хто їх створює – приватним клієнтам.

Legal support for IT companies

Як зареєструвати авторські права на програмне забезпечення? Як оформити договірні відносини з розробниками чи аутсорсинговими компаніями? Чи підлягає державній реєстрації електронна комерція? Саме тут на допомогу з відповідями на ці питання приходить юрист IT.

Migration Law

Міграційне законодавство регулює питання внутрішнього переміщення осіб на території України, в’їзд та виїзд на територію України та закордон, реєстрацію місця проживання, отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання, отримання візи тощо. Міграційні процеси стосуються як громадян України, так і іноземців та осіб без громадянства.

Protection of Intellectual Property

Результат інтелектуальної діяльності як і будь які інші види власності потребує захисту від сторонніх посягань. Саме тому захист інтелектуальної власності в Україні – один з найпоширеніших аспектів у рішенні юридичних проблем і питань.

Real Estate

Одне з ключових місць в економіці України займає будівельна галузь. Питання, що стосуються нерухомості, виникають в багатьох проектах та в більшості угод наших клієнтів – саме тому фахівці юридичної компанії «ePravo» приділяють особливу увагу саме цій сфері.