Договір оренди: правові моменти,
на які потрібно звертати увагу
та орендодавцям

 

Липень 2021

У юридичній практиці трапляються ситуації, коли виникають спірні питання щодо договору оренди. На що потрібно звернути увагу орендарям та орендодавцям перед укладанням угоди, аби уникнути непорозуміння?

Законодавством встановлені обов’язкові умови, які повинні бути зафіксовані сторонами у договорі оренди майна. Це:

W

об’єкт оренди — перелік майна з індивідуальними характеристиками. Наприклад: нерухомість (будівлі, житлові та нежитлові приміщення), земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби,

W

строк оренди — сторони мають скласти акт приймання-передачі, в якому буде зафіксований строк оренди,

W

орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю за користування об’єктом оренди. Платіж вноситься незалежно від результатів своєї господарської діяльності. Також до договору слід внести умови, які стосуються оплати. Наприклад: розмір оплати, періодичність, строки її сплати та індексацію.

Також в договір оренди слід додати пункти про:

W

амортизаційні відрахування —  адже в орендаря орендований об’єкт не встановлений на баланс. Тобто у податковому обліку він не зможе зменшити свій об’єкт оподаткування на суму амортизаційних відрахувань,

W

відновлення орендованого майна — у договорі оренди варто передбачити порядок і строки відновлення майна. Підстави та строки відшкодування, які завдали орендодавцю збитки, якщо неможливо відновити майно. А також умови повернення майна, акт приймання-передачі — він повинен містити такі пункти: детальний перелік отриманого об’єкта оренди, інформацію про його стан, важливі зауваження та примітки. Якщо мова йде про транспортний засіб, варто вказати пробіг та наявні пошкодження.

Також існують додаткові пункти договору, які теж важливо зазначити. Розглянемо кожен.

W

Суборенда — якщо майно не використовується повноцінно, певну частину можна здати в суборенду. Проте Законодавством встановлено, що така опція можлива за згодою орендодавця. Якщо цей пункт не передбачений у договорі, то потрібно отримати письмовий дозвіл від орендодавця.

W

Ремонт орендованого майна — за капітальний ремонт відповідає орендодавець, а за поточний — орендар.

W

Закінчення договору оренди — сторонам необхідно укласти акт приймання-передачі щодо повернення об’єкта оренди. Орендар має повернути майно у тому стані, у якому воно було прийняте в оренду, якщо інше не передбачено договором.

Також існують випадки, коли договір оренди розривається достроково. Якщо орендар порушив умови оплати або здійснив передачу майна третім особам. 

У договорі можна передбачити автоматичну пролонгацію. Якщо строк дії договору закінчується і сторони не заперечують, тоді він продовжує діяти на погоджених умовах.

Договір оренди — потрібний інструмент для регулювання відносин щодо оренди майна. Щоб мінімізувати різноманітні ризики, потрібно укладати письмовий договір. 

Працюймо разом!